Miért kell ez Önnek?

 • Mert nem kell drága szoftvereket vásárolnia, és azokat rendszeresen megújítania.
 • Mert az egész rendszert igénybe veheti szolgáltatásként, de saját telephelyén is üzemeltetheti.
 • Mert nincs megkötés: a szolgáltatások eléréséhez bármilyen eszközt használhat.
 • Mert kényelmes, biztonságos és nyílt szabványokra épül.

ONLINEDEMO.HU

Egy oldal, ami nem csak megoldásokat közöl, hanem lehetőséget ad azok kipróbálására is.

Az oldal üzemeltetőjének (továbbiakban: Szolgáltató) célja, hogy ügy- és ügyfélkezelése teljesen megfeleljen a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvénynek, illetve biztosítsa a nyilvántartások működésének törvényes rendjét, valamint az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak, s az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését.

A Szolgáltató adatvédelmi eljárásai valamennyi személyes adatot tartalmazó adatkezelésre és a fenti jogszabályban foglalt titokfajták védelmére egyaránt vonatkozik.

A nyilatkozat személyi hatálya kiterjed a Szolgáltatóval jelen oldalon ismertetett szolgáltatások kapcsán kapcsolatba kerülő valamennyi jogi- és magánszemélyre. A személyi hatály kiterjed valamennyi, a Szolgáltató által bármilyen jogcímen használt területet és a Szolgáltató infrastruktúráját, valamint információs rendszerét bármilyen módon igénybevevő felhasználóra és a Szolgáltató rendszereihez bármilyen módon csatlakozó személyekre.

A Szolgáltató személyes adatot csak meghatározott célból kezel, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, a Szolgáltató az adatokat törli. A Szolgáltató a szükséges mértékben és ideig csak olyan személyes adatot kezel, ami az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

A Szolgáltató az „1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról” közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével - a személyes adatot nyilvánosságra hozhatja. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett[ek] hozzájárulása szükséges.

Az érintettekkel a Szolgáltató közli az adat felvétele előtt az adatkezelés célját, valamint hogy az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén megjelöli az adatkezelést elrendelő jogszabályt, illetve vonatkozó szabályzatot is. A Szolgáltató tájékoztatja az érintettet az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatás kiterjed az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az érintettek által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat a Szolgáltató nem egészíti ki és nem kapcsolja össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval.

A Szolgáltató, mint adatkezelő gondoskodik a tudomására jutott információk védelméről.

A Szolgáltató a működéssel kapcsolatban tudomására jutott minden üzleti titkot időbeli korlátozás nélkül megtart. Nem minősül üzleti titoknak az állami és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai közösségi támogatás felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat. Nem minősül üzleti titoknak az az adat sem, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli.

A Szolgáltató elfogadja és betartja az Európai Parlament és a Tanács 2002/58/EK irányelvét.

Meglévő informatikai rendszerek felmérése, véleményezése, az esetleges hiányosságok kiemelése mind biztonsági, mind pedig szakmai szempontok alapján.

Ha a rendszerét korszerűbbé, megbízhatóbbá szeretné tenni, feltárom azokat a pontokat, ahol a rendszer mindenképpen javításra szorul, függetlenül attól, hogy az adott rendszerkomponens szoftveres vagy hardveres megoldás-e.

Ha a rendszerén nemrég történt módosítás – akár hardveres, akár szoftveres területen –, azt is véleményezem ugyanezen szempontok alapján.

A szolgáltatások kipróbálási lehetősége nem automatikus, és azonnal hozzáférhető. Ennek az az oka, hogy a rendszer teljes értékű, így az adott email fiókból például ténylegesen lehet kiküldeni levelet, és a válasz is oda érkezik meg.

Ezért a demo rendszer használatához először vegye fel a kapcsolatot velem, írja meg, hogy hány demo fiókot szeretne kipróbálni (maximum 5), és adja meg a demo felhasználók adatait (pl. név, email cím @onlinedemo.hu előtti része).

Szükségem lesz még egy telefonszámra, amelyre SMS-ben elküldhetem a fiókokhoz tartozó jelszavakat is.

Az így kapott demo hozzáférések egy hétig lesznek érvényesek, ezt követően a rendszerből töröljük őket (a benne található levelekkel és adatokkal együtt), ezért nagyon fontos, hogy nélkülözhetetlen információkat még véletlenül se töltsön fel és hagyjon a rendszerben.

Böngészőn keresztül

Az alábbi lehetőségeket lehet kipróbálni közvetlenül:

 1. Jelszóváltoztatás - ha a kapott jelszót a rendszerben meg szeretné változtatni (a jelenlegi felhasználónév és jelszó szükséges a belépéshez).
 2. SOGo webmail felület - ha a jelszót most módosította, akkor nem fog tudni azonnal belépni az új adatokkal, kb. 1-2 perc alatt frissül a rendszer.
 3. CRM felület, ha kért hozzáférést - alapértelmezés szerint nincs engedélyezve.
 4. Redmine projektmenedzsment felület.
 5. ownCloud fájlszinkron webfelület.

Levelezőkliensek

Thunderbird, Outlook, Evolution, egyéb:

Ahhoz, hogy a teljes funkcionalitást elérjük a levelezőprogramban, személyes segítségnyújtásra van szükség. Ha ezt igényli, jelezze.

Az alapbeállítások csak IMAP/SMTP szinten elérhetőek önálló konfigurálással:

Kiszolgáló: mail.onlinedemo.hu
Bejövő levelek: IMAP-SSL (993-as port)
Kimenő levelek: SMTP-SSL (465-ös port)
Felhasználónév: <amit megadott>
Jelszó: <amit megváltoztatott>
Email cím: <amit megadott>

ActiveSync kompatibilis mobil kliens

Teljes funkcionalitást nyújt (naptár és címjegyzék egyaránt).

Kiszolgáló: mail.onlinedemo.hu
Felhasználónév: demo\<amit megadott>
Jelszó: <amit megváltoztatott>
Email cím: <amit megadott>
Kapcsolat: titkosított (SSL)

LDAP címtár elérése

Kiszolgáló: mail.onlinedemo.hu
Felhasználói DN: cn=<amit megadott>,cn=users,dc=demo,dc=local vagy <amit megadott>@demo.local
Jelszó: <amit megváltoztatott>
Kapcsolat: titkosított (SSL - 636-os port)
Alap DN: cn=users,dc=demo,dc=local

CardDAV címjegyzék elérése

A következő címet kell a felhasználónévvel együtt megadni:

https://mail.onlinedemo.hu/SOGo/dav/<amit megadott>/Contacts

CalDAV naptár elérése

A következő címet kell a felhasználónévvel együtt megadni:

https://mail.onlinedemo.hu/SOGo/dav/<amit megadott>/Calendar

WebDAV fájlelérés

A következő címet kell a fájlkezelőben használni:

https://mail.onlinedemo.hu/data/remote.php/webdav

ownCloud kliens

Számítógépen és mobil eszközökön ugyanúgy - fontos biztonsági beállítás: mobil eszközökön adjon PIN-t a program indításához.

Kiszolgáló: mail.onlinedemo.hu
Felhasználónév: <amit megadott>
Jelszó: <amit megváltoztatott>

XMPP csevegőkliens

Kiszolgáló: mail.onlinedemo.hu
Felhasználónév: <amit megadott>
Jelszó: <amit megváltoztatott>

Bizonyos klienseken csak felhasználónevet kell megadni, ebben az esetben felhasználónév@szervernév formában.

Figyelem

Abban az esetben, ha tudomásomra jut, hogy a tőlem kapott hozzáférésekkel, email címekkel bárki visszaél, vagy a hatályos törvényekbe ütköző tevékenységet folytat, a hozzáférését azonnal letiltom, és törvényi kötelezettségem szerint minden információt, naplóbejegyzést átadok a hatóságok számára, amennyiben erre felkérnek.

A csoportmunka-támogatás alapja egy, a Microsoft Active Directory rendszerén alapuló felhasználó-nyilvántartás, amit a GPL licencelésű Samba 4 valósít meg.

Ennek lényege, hogy a felhasználók adatai (név, cím, beosztás, elérhetőségi adatok, stb.) egy bejegyzésben tárolódnak, melyek a szervezet belső címtárát alkotják - így az azonos szervezethez tartozó felhasználók egymás elérhetőségeit a saját címtárukban azonnal láthatják.
Az adott bejegyzéshez tartozó jelszó a bejegyzésben megnevezett felhasználót azonosítja is, így biztosítható a különböző szolgáltatásokhoz való hozzáférés.

A csportmunka lehetőségeit erre a címtárra épülve a SOGo alkalmazás biztosítja. Többek között egy webfelületet is nyújt, amelyen keresztül a felhasználók elérik a leveleiket, naptárukat, a szervezet saját címtárát, és azokat a névjegyeket, amelyek azokhoz a személyekhez tartoznak, akikkel kapcsolatba léptek (leveleztek velük, elmentették a telefonszámukat, stb.).
Ezen belül a naptárak megoszthatók másokkal - pl. azonos projekten dolgozók, asszisztens és vezető között -, így lehetővé téve másoknak, hogy az időbeosztásukat elérjék, esetleg módosítsák.
Ugyan így elérhetővé tehetőek a levelezés egyes könyvtárai.

Ezek az alaplehetőségek az ownCloud rendszerére épülő fájltárolással bővíthetőek, melynek szintén elérhetőek egy webes felülteten, ahol rendszerezhetőek a dokumentumok, megoszthatók másokkal. Fájltípusonként más-más lehetőségek is vannak a megtekintésre/meghallgatásra vonatkozóan, de természetes szövegfájlokat még szerkeszteni is lehet anélkül, hogy letöltenénk őket.

További kiegészítés még az Openfire XMPP csevegőjének használata, melynek segítségével egy olyan eszköz kerül a szervezet birtokába, mint a Skype vagy a néhai MSN - mindez annyi különbséggel, hogy nincsenek külső felhasználók, és a kommunikáció nem megy keresztül más szervereken, csak azon, amit az adott szervezet használ.

Ezek a szolgáltatások nem csak webes felületen, hanem különböző kliensprogramok használatával közvetlenül is elérhetőek a legtöbb számítógépen és mobil eszközön egyaránt.

Mivel a csoportmunkatámogatás alapja egy, a Microsoft Active Directory rendszerén alapuló felhasználónyilvántartás, amit a GPL licencelésű Samba 4 valósít meg, a csoportmunka megoldáshoz olyan alkalmazásokat válogattunk össze, amelyek felhasználókezelése LDAP alapú, és kompatibilis az Active Directory-val.

Ennek köszönhetően a felhasználóknak nincs szükségük rendszerenként más-más felhasználó+jelszó párosra, egyetlen felhasználónév és a hozzá tartozó jelszó ismeretében lehet bármelyik szolgáltatást használni.

Természetesen, ha a felhasználó a jelszavát megváltoztatja, akkor minden szolgáltatás eléréséhez már az új jelszó lesz szükséges.
Rendszergazdáknak is jó hír, hogy ha egy felhasználó már nem része az adott szervezetnek, elég egy ponton megszüntetni a hozzáférést.

A CRM rendszer egy ponton különbözik a többitől.
Míg más alkalmazásokban egy újonnan létrehozott felhasználó azonnal eléri azok szolgáltatásait, a CRM rendszerben külön kell jogosultsághoz juttatni. Ennek az az oka, hogy a CRM saját falhasználói adatbázissal rendelkezik, az AD-ből csak átveszi a szükséges tagokat, illetve azok hitelesítését az AD-n keresztül végzi el.

Abból a szempontból, hogy a CRM általában nem az egész szervezet által használatos szolgáltatás - mint pl. a csevegés vagy a levelezés -, ez még előnyösnek is tekinthető.

Az összes többi szolgáltatás az újonnan létrehozott felhasználók számára azonnal elérhető.

Csoportmunka

 • Szabványos felhasználókezelés
 • Erőforrásmegosztás (naptárak, email mappák, fájlok)
 • Egyedi kommunikációs megoldások
 • Bárhonnan, biztonságos csatornán elérhető szolgáltatások
 • CRM, projektmenedzsment, fájlmegosztás
Tudjon meg többet...

Támogatottság

 • Windows (XP-től Windows 8-ig)
 • OSx - Snow Lopard és újabb rendszerek
 • Linux - Debian, Ubuntu, SuSE, Fedora
 • Mobil eszközök - Android, iOS, Windows mobile és Blackberry
 • Minden szolgáltatás elérhető közvetlenül, akár böngészőből is
Tudjon meg többet...

Egykapus felhasználókezelés

A  CRM, a fájlmegosztás, a projektmenedzsment, a csevegő vagy az email használatához is ugyanazt a felhasználónevet és jelszót kell használni.

Ha a jelszót a felhasználó módosítja, akkor az minden szolgáltatás elérésére vonatkozni fog.

Tudjon meg többet...